May 23, 2017

Nuusbrief – 15de Mei 2017

Die Suid-Afrikaanse politieke omgewing raak al warmer namate die wedloop na die ANC-konferensie in Desember vorder. Die afgelope week se herbenoeming van Brian Molefe as uitvoerende hoof van Eskom het kritiek van opposisiepartye en faksies binne die ANC uitgelok.
May 23, 2017

Newsletter – 15th May 2017

The South African political environment is heating up with the race to the December ANC conference in full swing. This week saw the reappointment of Brian Molefe as Eskom CEO, a move that attracted criticism from opposition parties and factions within the ANC.
May 23, 2017

Nuusbrief – 10de Mei 2017

In April kruip Standard Bank Suid-Afrika se bestuurdersaankope-indeks (BAI) nader aan 50,0, maar bly vir April die agtste agtereenvolgende maand bo dié neutrale punt. Volgens die jongste indeksverslag dui dit op die langste opeenvolgende algehele verbetering in bedryfsomstandighede oor vier jaar.
May 23, 2017

Newsletter – 10th May 2017

In April, the Standard Bank South Africa Purchasing Managers’ Index (PMI) moved closer to 50.0, but for April remained above this neutral mark for the eighth month running. According to the latest index report, this signals the longest sequence of overall improvement in operating conditions in over four years.