May 8, 2017

Newsletter – 2nd May 2017

The producer price index (PPI) came in at 7.1% higher year-on-year in December 2016, Statistics South Africa said on Thursday. From November 2016 to December 2016, the PPI for final manufactured goods increased by 0.5%. For the year as a whole, PPI inflation averaged 7%, compared to 3.6% in 2015.
May 8, 2017

Nuusbrief – 2de Mei 2017

Die produsenteprysindeks (PPI) het in Desember 2016 met 7,1% gestyg, het Statistieke Suid-Afrika Donderdag aangekondig. Van November 2016 tot Desember 2016 het die PPI vir finaal vervaardigde goedere met 0,5% gestyg. Vir die jaar in geheel was die PPI-inflasie gemiddeld 7%, teenoor die 3,6% vir 2015.
April 11, 2017

Newsletter – 10th April 2017

Credit rating agencies Standard & Poor’s and Fitch each downgraded South Africa’s sovereign credit rating one notch to sub-investment grade in the wake of the sacking of former finance minister Pravin Gordhan. Reasons such as the weakening standards of governance and public finances were to blame. Moody’s put South Africa’s […]
April 11, 2017

Nuusbrief – 10de April 2017

Die kredietgraderingsagentskappe Standard & Poor’s en Fitch het Suid-Afrika se soewereine kredietgradering een kerf laer tot subbeleggingsgraad afgegradeer ná die afdanking van die voormalige minister van finansies, Pravin Gordhan. Redes soos die verswakking in regeerstandaarde en openbare finansies is daarvoor aangevoer. Moody’s plaas Suid-Afrika se krediet op negatiewe uitkyk en […]