February 6, 2017

Newsletter – 6th February 2017

It is hard to believe the first month of 2017 is already behind us. As usual, February marks a time of political and financial changes in South Africa. On Thursday, 9February, President Jacob Zuma will be presenting the annual State of the Nation Address in parliament, and when Finance Minister […]
February 6, 2017

Nuusbrief – 6de Februarie 2017

Dit is moeilik om te glo dat die eerste maand van 2017 reeds agter die rug lê. Soos gewoonlik is Februarie ’n maand van politieke en finansiële veranderinge in Suid-Afrika. Eerskomende Donderdag, 9 Februarie, lewer President Jacob Zuma die jaarlikse Staatsrede in die parlement. Suid-Afrikaners sal tot 22 Februarie se […]
January 17, 2017

Newsletter – 16th January 2017

With this first newsletter of 2017 we express the hope that the year ahead will bring you much joy and happiness. Looking back on 2016, I think we would all agree that it was filled with many challenges. Although we are not in the business of making predictions, judging by […]
January 17, 2017

Nuusbrief – 16de Januarie 2017

Met hierdie eerste nuusbrief van 2017 spreek ons die hoop uit dat die jaar vir u almal vreugde en geluk sal bring. Wanneer ons op 2016 terugkyk, sou ons seker almal saamstem dat dit ’n jaar vol uitdagings was. Ons maak gewoonlik nie voorspellings nie, maar te oordeel na die […]